Gaabo Motho go thebe phatswa.

#RSF2019. Wiz Kid, Spara, Sho Madjozi… Go anêgêlwa ke go tingwa ‘wetsho

0 103

Go solofetswe fa mabala a metshameko a Royal Bafokeng a tla be a kgabile ka mebala, mminô o lelêla boatleng, go le monate yo o bitsang lobisa kwa thabeng ka 7 Sedimonthole 2019 fa tiragatso ya ngwaga le ngwaga ya Rustenburg Summer Fiesta e tla bo e thankgologa.

Badiragatsi ba selegae le ba boditšhaba bao ba akaretsang mogasi wa seyalemowa sa selegae Spara Modise le sekgantshwane sa boditšhaba sa Nigeria, Wiz Kid ba solofetswe go itumedisa bao ba tlileng go ijesa monate go tloga ka 5 – 8 Sedimonthole 2019.

Bao ba tla bong ba kgweetsa lenanêô la tiragatso ke mogasi wa seyalemowa le palôpônô, Loot Love, Moshe Ndiki yo o itsegeng thata mo mafaratlhatlheng a You Tube, Scoop Makhathini, Blaq Gzus, Bujy le Stoan Seate.

Badiratsi

Go solofetswe fa monate o tla be o bitsa lobisa kwa thabeng fa baopedi bano ba diragatsa matshetshe a bona kwa mabaleng a Royal Bafokeng.