Gaabo Motho go thebe phatswa.

Mafelô ao batho ba kgobakanang kwa go ôna a okêtsa dipalô tsa tshwaêtsêgô ya Covid-19

0 245

Mafelo ano a akarêtsa a go rêka, kwa tirong le kwa masong

Jaaka dipalô tsa mogare wa Covid-19 di tsweletse go gola mo Bokone Bophirima le naga ka bophara, Mokhuduthamaga wa Boitekanêlô mo Porôfênseng Madoda Sambatha o tsibositse baagi gore dipalo tseo di leng kwa tlase tsa mogare mo Porôfênseng, di seka tsa ba dira gore ba se tsee mogare ono tsia.

Log into Facebook

Log into Facebook to start sharing and connecting with your friends, family, and people you know.

Sambatha o tlhalositse gore ga jaana, bontsi jwa batho ba tshwaêtsêga kwa mafelong ao batho ba kôpanêlang kwa go ôna ao a akaretsang marêkêlô, kwa tirong le kwa masong.

Ga jaana dipalô tsa Covid-19 naga ka bophara di 13524, mme Bokone Bophirima e na le di le 63.

Sedika sa Bojanala se na le dikgêtse di le 41, Ngaka Modiri Molema di le 3, Dr Kenneth Kaunda di le 18 mme Dr Ruth Segomotsi Mompati e na le kgêtse e le 1.