Gaabo Motho go thebe phatswa.

@NWPGOV Job Mokgoro o solofetswe go ema kopano ya thapelo ka lefoko

0 80

Moeteledipele wa Porôfênse ya Bokone Bophirima, Job Mokgoro. Setshwantsho: NWPGOV

Ngaka Modiri Molema ke sedika sa ntlha mo Porôfênseng ya Bokone Bophirima go tshwara thapelo eo maikaêlêlô a yona e leng go rapelela kagiso le kitlaano mo Porôfênseng.

Thapelo e tlile go tshwara gompieno 29 Ngwanatsele 2019 kwa Mmabatho Convention Centre. Moeteledipele wa Puso mo Porôfênseng Job Mokgoro o tlile go neelana ka puo ya letsatsi kwa kopanong eo.

Kopano ya gompieno ke ya ntlha ya metsêlêtsêlê ya dikopano tsa thapelo tseo di rulaganyeditsweng go tshwarwa mo didikeng di le nne tsa Porôfênse. Dithapelo tseno di rulagantswe ka tshwaraganêlô ke Puso ya Porôfênse, Moral Regeneration Movement gammôgô le dikêrêkê ka go farologana mo Porôfênseng.

Mo dithapelong tseno, dikêrêkê di tlile go rapelela kagiso le kitlaano, baeteledipele mo setšhabeng, makôkô a dipolotiki le kagiso ka nako ya ditlhôpho tsa kakaretso tsa 2019 mo Aforika Borwa

Thebeetsile Keameditse (Kantoro ya Moeteledipele wa Puso mo Bokone Bophirima)

Kantoro ya Moeteledipele wa Puso e tsweletse ka go tlhalosa gore dithapelo di ikaeletse gape go tsibosa baagi kgatlhanong le go tshwara makgwakgwa baagi ba dinaga tse dingwe bao ba nnang mo nageng ya Aforika Borwa, go kopa tsereganyo ya Modimo, go kgala dipolaano; go tlhôka itshokelwanô ya sepolotiki; go senngwa ga dithoto; tshotlokakô ya basadi le bana le setšhaba seo se tlhômameng se itshetlhegile mo bothong.

Pele a tsenêla thapelo, Moeteledipele Job Mokgoro o tlile go etela Bophelong Special School kwa Mosianeview, Majemantsho go roba sogo le bana ba dikhutsana kwa sekolong; Life Line Centre kwa teropong ya Mahikeng go utlwa ka tlhamalalô gore sethêo se thusa batswasetlhabêlô jang le Mahikeng Long Distance Taxi Rank kwa teropong ya Mahikeng go atlhaatlha magang le baagi ka kakaretso.