Gaabo Motho go thebe phatswa.

Babelaelwa ba bogodu kwa Brits le Zeerust ba tlhagêlêla kwa kgotlatshêkêlô

0 144

Babelaelwa ba le bane bao ba tshwerweng ke mapodisi fa morago ga go kgothotsa marekelo a mall kwa Brits, ba tlile go tlhagelela kwa kgotlatshêkêlô gompieno 26 Ngwanatsele 2018.

Go ya ka mapodisi, babelaelwa bao ba tshwerweng kwa Letlhabile, ba kgothoditse Brits mall ka Lamatlhatso 24 Ngwanatsele 2018. Babelaelwa ba tlile go tlhagêlêla kwa kgotlatshêkêlô ya Brits.

Kgabagare kwa Zeerust, go solofetswe gore babelaelwa ba le bane bao ba tshwerweng ke mapodisi ka Labotlhano 23 Ngwanatsele 2018 ba tlhagêlêlê kwa kgotlatshêkêlô.

Go ya ka mapodisi babelaelwa ba tshwaretswe go fitlhêlwa ka leruo leo go belaelwang le utswitse. Ba tshwerwe mo mmileng wa R49 gaufi le motse wa Lekubu.

Babelaelwa botlhe ba tlile go tlhagêlêla kwa kgotlatshêkêlô ya Zeerust gompieno 26 Ngwanatsele 2018.