Watch: Mopresidente Cyril Ramaphosa o itsise Setšhaba dikgato tsa sesheng mo twantsho ya mogare wa Corona le bolwetse jwa Covid-19.

President Cyril Ramaphosa addresses the nation

President Cyril Ramaphosa will address the nation at 20h00 today, Sunday, 28 November 2021, on developments in the country’s response to the COVID-19 pandemi…

Setshwantsho ka ba SABC NEWS.
Latlhela bofofu fano
Bokone Bophirima e tlile go nna le Tonakgolo e ntšha