Lebêlêla Tona #AngieMotshekga tebang le pulô ya dikolo ka Mosupologo 08 Seetebosigo 2020

Basic Education Department media briefing on readiness for the reopening of schools : 07 June 2020

Basic Education Department Minister Angie Motshekga holds a media briefing on the state of readiness for the reopening of schools. For more news, visit sabcn…

Tona Angie Motshekga o tlhalosa tsa sešheng tebang le go bulwa gape ga dikolo ka Mosupologo 08 Seetebosigo 2020. Video: SABC NEWS
Latlhela bofofu fano
Lebêlêla: Tona Angie Motshekga o tlhalosa ka go busetsa morago pulô ya dikolo.