Gaabo Motho go thebe phatswa.

(Lebêlêla) Maele le thuto. Tona Mmamoloko Kubayi-Ngubane o bua le baithuti ba Maths le Saense

0 191

Tona o ne a eme baithuti ka lefoko bao ba neng ba tswa kwa dikolong tseo di farologaneng tsa Pusoselegae tsa Rustenburg le Moses Kotane.

Baithuti go tswa kwa dikolong tseo di farologaneng tsa dipusoselegae tsa Rustenburg le Moses Kotane ba ne gompieno 1 Mopitlwe 2019 ba tsenetse dipôntshô tsa dithutô tseo di itsegeng ka STEM (Science; technology; engineering le mathematics).

Dipôntshô di ne di tshwaretswe kwa Ben Marais Hall kwa Rustenburg mme ke dithêô di feta 30 tseo di neng di tlile go supetsa baithuti dithutô tseo ba ka di dirang tse di malebana le STEM.

Lebêlêla video e e latelang go utlwa puo ya Tona Mmamoloko Kubayi-Ngubane fa a eme baithuti ka lefoko