Gaabo Motho go thebe phatswa.

Bagodi ba Tlhabane ba nêêlwa makwalo ao a supang gore ke beng ba mantlo

0 152

Bagodi ba motsesetoropo wa Tlhabane ba ne ba itumetse fa Tonakgolo ya Bokone Bophirima, Job Mokgoro a ba nêêla makwalo ao a supang fa e le beng ba mantlo a bona.

Go nêêlwa ga bagodi makwalo ano go latela fa morago ga tiragalo ya mothale ono kwa Itsoseng go sa le gale.

Mokhuduthamaga wa Dipusoselegae le tlamêlô ya Mantlo mo Porôfênseng Mme Motlalepule Rosho o kaile fa ga jaana ba saletse kwa morago ka go nêêlana ka makwalo a a supang go nnang mong wa ntlo a le 5000, mme o tlhalositse gore beng matlo ba tla nêêlwa makwalo a bona fa a nna teng.

Bao ba nêêtseng makwalo ke bao ba saleng ba rekile mantlo a bona ka nako ya Puso ya Bophuthatswana le morago ga 1994.

Ke bagodi ba le 139 bao ba neng ba nêêlwa makwalo a bona kwa Tlhabane mme mo gare ga bona go ne go le Mme Margaret Tshengiwe wa dingwaga di le 82 go tswa Unit 3. Tshengiwe o lebogile Mokgoro le Puso ka go mo netefaletsa fa e le mong wa ntlo ya gagwe semmuso.

Ga ke bolo go itse gore ntlo eno ke ya me le ba lelapa la me, mme fela setlankana seno se se botlhokwa se gatelela seo. Seno e tla nna bosupi jo bo feletseng go mongwe le mongwe yo a belaelang gore ntlo ke ya me.

Mme Margaret Tshengiwe

Mo puong ya gagwe, Tonakgolo Mokgoro o lebogisitse botlhe bao ba nêêtsweng makwalo mme a ba itsise gore ka makwalo ao ba a nêêtsweng, Puso ya Porôfênse e gatelela go nna beng ba matlo ga bona.

Lo totobetse jaanong gore mo go tlhokafaleng ga lona le tlile go tlogelêla bana ba lona le ditlogolwana tsa lona mantlo ao a leng a bona semolaô.

Tonakgolo Job Mokgoro