Gaabo Motho go thebe phatswa.

Majoro Ralesole Diale o rotloetsa baagi go itirela le go iphidisa ka bolemirui, ngwao le bojanala.

90

Majoro wa pusoselegae ya Moses Kotane e leng Ralesole Diale o rotloeditse baagi go emisa go tlhola ba re ba ile go batla tiro.

Fa a ne a eme baagi ka lefoko ka nako ya thangkgololo ya letsholo la 10 ga lesome mo pusoselegaeng ya Moses Kotane, Majoro o rotloeditse baagi go ikaega ka matsholo a puso a bolemirui, ngwao le bojanala ao mmogo a bidiwang ACT.

Reetsa thotloetso ya ga Majoro mo kgatisong e e latelang:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.