Gaabo Motho go thebe phatswa.

Majoro Ralesole Diale o rotloetsa baagi ba pusoselegae ya Moses Kotane go thusana go isa bana dikolong

81

Majoro wa pusoselegae ya Moses Kotane e leng Rre Ralesole Diale o ne ka nako ya puo e a neelaneng ka yona go baagi, a ba rotloetsa go thusana go isa bana dikolong.

Majoro o buile jalo ka nako ya fa pusoselegae e amogetse tonakgolo ya porofense ya Bokone Bophirima e leng Rre Supra Mahumapelo, go tla go neelana le go thankgolola letsholo la 10 ga lesome mo pusoselegaeng.

Majoro o ne a dira sekai ka naga ya China, a kaya fa kwa nageng eo, baagi ba thusana go isa bana dikolong ka go ntsha selekano sa madi a a rileng kgwedi ka kgwedi.

Reetsa thotloetso ya ga majoro mo kgathisong e e latelang:

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.