Gaabo Motho go thebe phatswa.

#MasisiInauguration Masisi o simolola tema go kgoetsa Botswana go ya pele

0 93

Dithulaganyo di tsweletse kwa Botswana go baakanyetsa moletlo wa tlhomosemmuso ya ga Mokgweetsi Masisi go kgoetsa naga ya Botswana go ya pele morago ga go tsaya tema fa go weditseng moetapele yo a rolang marapo e leng Ian Khama.

Masisi yo o saleng a tlhopiwa go nna leloko la palamente ka ngwaga wa 2009 e sale e le motlatsa moetapele wa Botswana go tloga ka ngwaga wa 2014, mme pele ga foo e ne e le tona ya Lefapha la Thuto. O ne gape e le tona ya merero ya boetapele le tsamaiso ya bosechaba.

Masisi o kokomala setilo sa boetapele go simolola 1 Moranang 2018, go fitlha mo ngwageng wa 2019 fa Botswana a ya ditlhopong mme go lebeletswe fa a tlile go nna ntlhopeng wa boetapele ka nako ya ditlhopo.

Ke selomodiro kwa nageng ya Botswana gore fa morago ga go etelela naga pele dingwaga di le lesome, moetapele yoo paka ya gagwe e felang o neela marapo go yoo a tlileng go mo tlhatlhama ka nako ya ditlhopo.

Kgabagare Masisi o lebogile moetapele yoo a rolang marapo, Ian Khama ka ketapele ya gagwe go Batswana.

Fologa ka kagiso moetapele, ke a go leboga ka karolo e e kgolo eo o e tshamekileng le boeteledipele jo o bo bontshitseng sechaba sa rona.

Tirelo ya tlhomosemmuso ya ga Masisi e tlile go simolola 1 Moranang 2018 ka 06H00.