Gaabo Motho go thebe phatswa.

#NTCE2019 Re buisane le Travel Manager wa Nare Tours go re bolelela gore moithuti o tlhoka eng go dira tiro eno

0 73

Baithuti le bannaleseabê mo go tsa bojanala ba ne go simolola ka Labone 19 Lwetse 2019 go fitlha ka Lamatlhatso 21 Lwetse 2019 ba thologêla kwa The Royal Marang Hotel, Rustenburg go tsenela dipontsho tsa bosetšhaba tsa ditiro mo go tsa bojanala.

Kwa go tsona dipontsho tse, re buisane le Katlego Montsho yo o dirang jaaka Travel Manager kwa Nare Tours go tswa Rustenburg, go re tlhalosetsa gore moithuti o tlhoka eng go dira tiro eno, le go re anêgêla go le gontsi ka tiro ya gagwe.

O ka ikgolaganya le Nare Tours mo dinomoreng tseno: 084 778 8352 kgotsa 083 622 6971.

Reetsa puisano ya rona le Katlego fano:

Katlego Montsho yo o dirang jaaka Travel Manager kwa Nare Tours o re anêgêla ka ditlhôkêgô tsa go dira tiro e a e dirang.