Gaabo Motho go thebe phatswa.

Banna ba le babedi ba ipolaya le basadi ba bona mo malatsing a le mabedi mo Bokone Bophirima

0 84

Mokomisinara wa mapodisi a Bokone Bophirima, Lieutenant General Sello Kwena, o dirile boikuêlô kwa baaging go kopa thuso mo tharabololông ya mathata, go na le go dirisa dikgoka.

Kwena o buile seno go latela ditiragalo tsa polaô tseo mo go tsona banna ba le babedi ba ipolailêng le basadi ba bona mo malatsing a le mabedi.

Go ya ka Sebueledi sa Mapodisi, Brigadier Sabata Mokgwabone, mo tiragalong ya ntlha mapodisi a kuetswe mokgosi kwa Lerome gaufi le Mogwase mme ba fitlhela monna le mosadi mo godimo ga bolao ba tlhokafetse.

Mapodisi a dumela fa monna a bolaile mosadi mme a nna le setopo sa gagwe malatsinyana pele a ipolaya ka ntlha ya fa setopo sa mosadi se ne se setse se sia mme sa monna se santse se siame.

Mo tiragalong e nngwe, letsatsi morago ga ya kwa Lerome, monna wa dingwaga di le 29 kwa Phokeng o thuntsitse le go bolaya mosadi wa gagwe wa dingwaga di le 24 pele ga gore a ithuntse. Bobedi ba nyalane ka Tlhakole monongwaga.

Go ya ka Sepodisi, mosadi o ne a ngôngôrêgêla mo go mmatsalaê ka maitsholo a ga mogatse. Seno se ne sa galefisa monna yono mme ba kgakgauthana le mosadi ka mafoko.

Ke mo go yona kgakgautanô eno moo monna a thuntsitseng le go bolaya mogatse pele ga fa a ipolaya.

Mokgwabone o kaile fa seo se tlhôtlhêlêditseng dipolao se sa itsiwe mme dipatlisiso mo dikgêtseng ka bobedi di santse di tsweletse.