Gaabo Motho go thebe phatswa.

Re leba kae? Setšhaba se letetse puo ya ga Mopresidente Cyril Ramaphosa ka tsa kilêtso ya motsamao

0 235

Batho ba le bantsi ga jaana ba ipotsa gore re leba kae jaaka go letetswe gore Moporêsidêntê Cyril Ramaphosa a eme Setšhaba ka lefoko tebang le dikgatô tsa sešheng tsa go lwantshana le kanamô ya bolwetse jwa Covid-19.

Gore a naga ka bophara e tla ya kwa lemanogeng la bo 3 kgotsa mafelô mangwe a tla sala a ntse a le mo lemanogeng la bone, le gore seno se kaya eng go lebeletswe dikgwêbô le madirêlô, tsotlhe di tla itsisiwe mo maabanyaneng ka ura ya bo 7 ka Latshipi, 24 Motsheganong 2020.

Tsholofelo e nngwe gape segolobogolo go MaAforika Borwa ao a saleng a ilêtswa go itlhadia ka lebêle fa e sale rotlhe re kotêlêtswe serubing mo mantlong, ke gore go ya kwa lemanogeng la bo 3 go tla letlêlêla gape go bo goduma.

Lebêlêla puo ya ga Ramaphosa mo setshwantshong seo se latêlang.

COVID-19 | President Ramaphosa addresses the nation: 24 May 2020

For more news, visit sabcnews.com and also #SABCNews, #Coronavirus, #COVID19 on Social Media.

Mopresidente Cyril Ramaphosa o bua le Setšhaba ka dikgatô tsa sešheng tsa go lwantshana le bolwetse jwa Covid-19. Video: SABC