Gaabo Motho go thebe phatswa.
Browsing Tag

seolwana

Maboa a santse a ratega thata mo magaeng.

Gantsi fa ngwaga o ya fifing go na le dijo di le dintsi tseo di jewang mo magaeng, tseo di bonwang mphiwafela go tswa mo nageng. Sengwe sa dijo tseo ke maboa. Maboa a tlhoga mo seolwaneng kgotsa seolo mo go ba bangwe, mme fa o a epa o tla…