Gaabo Motho go thebe phatswa.
Browsing Tag

go supa go se tshepagale

Ketapele e ncha ya ESKOM e itsisitswe

Puso e itsisitse sechaba ketapele e ncha ya setheo sa motlakase sa ESKOM, seno e le go natlafatsa boeteledipele kwa setheong. Pegelo eo e rebotsweng go tswa kwa kantoro ya Mookamedi wa naga e tlhalosa gore: Setheo se ntse se lebagane le…