Gaabo Motho go thebe phatswa.

@RustenburgLM e tsibosa baagi ka “money market job scam”

0 147

Pusoselegae ya Rustenburg e kaile mo pegêlông gore go na le mongwe yo o itsegeng ka leina la Eric yo o tsietsang baagi kaa gore ke modiredi wa Pusoselegae mme a ba tshepise go ba thapa fa ba ka mo tsenyetsa madi kwa marêkêlông ka mokgwa yo o itsegeng wa “money market”.

Sebueledi sa Pusoselegae, David Magae a re mokgwa wa ga Eric ga se yo Pusoselegae e thapang ka teng.

Pusoselegae e dirisa mafaratlhatlha a dikgokaganyô mme e dirisa gape le makwalodikgang a selegae le bosetšhaba go bapatsa ditiro, mo godimo ga moo ga go tlhokege ebile ga se tsamaiso ya Pusoselegae gore bao ba eletsang go direla Pusoselegae ba ntshe madi pele ga fa ba tla thapiwa.

Magae o tlhalositse gore bao ba thapang mo Pusoselegaeng ba laletsa bathapiwa ka mokgwa wa email kgotsa go ba letsetsa mogala mme o dirile boikuelo go bao ba eletsang go dirêla Pusoselegae gore ba ikêlê tlhôkô le go tsibosa ba bangwe ka bosenyi jono jwa “money market”.