Gaabo Motho go thebe phatswa.

‘Pholo tsoo-Rra-Phoolo @casspernyovest di boela gaabo motho ka tiragatso ya #FillUpRoyalBafokeng

0 155

Di golêgilwe, di bolotse. Di raletse naga ‘pholo tsoo-Rra-Phoolo di lebile gaabo mo Bokone Bophirima go tla go diragatsa tiragatso ya botlhano ya #FillUp2019 kwa mabaleng a metshameko a Royal Bafokeng.

Yo mongwe wa ntshetsontle eo e tswileng diatla go tswa mo Porôfênseng ya Bokone Bophirima mo merêrông ya mmino e leng Refiloe Maele Phoolo mme a itsege ka leina la serale la Cassper Nyovest, o itsisitse gore tiragatso ya #FillUp2019 e tlile go tshwarelwa mo Bokone Bophirima mo go seo a rileng ke “Homecoming”.

Motsogapele o rile kgabutle ga a nke a feta gaabo a re go tlala, e bile gaabo motho go thêbêphatshwa. Nyovest o simolotse metsêlêtsêlê ya #FillUp ka 2015 kwa Gauteng ka tiragatso ya Fill Up The Dome mme seno ya nna tiragatso ya ngwaga le ngwaga.

Morago ga Fill Up Orlando Stadium ka 2016 kwa Gauteng, Fill Up FNB stadium ka 2017 kwa Gauteng gammôgô le Fill Up Moses Mabhida ka 2018 kwa Durban, KwaZulu; Nyovest o tla gae.

Nyovest o tlile go diragatsa kwa Royal Bafokeng ka 15 Sedimonthole 2019 mme diticket tsa go tsenela tiragatso eo di rekisiwa go simolola ka R100 go fitlha go R400 mme di bonwa fano.