#NTCE2019 e tlile go tshwarelwa kwa Rustenburg

Baithuti ba ka nna 5000 go tswa Aforika Borwa ka bophara ba solofetswe go tholog├¬la kwa The Royal Marang Hotel, Rustenburg go tsenela dipontsho tsa boset┼íhaba tsa ditiro mo go tsa bojanala. Dipontsho di tlile go tshwarwa go simolola ka 19-21 Lwetse 2019 mme di tlile go akaretsa disiminara le babontshi ba ka nna 50 … Continue reading #NTCE2019 e tlile go tshwarelwa kwa Rustenburg