Gaabo Motho go thebe phatswa.

Naga ka bophara e bega dikgêtse di le 1280 tsa #Covid19SA

0 225

Mo Bokone Bophirima dikgêtse di santse di le 6 mme go nnile le leso le lengwe leo le golagantswêng le Covid-19

Lefapha la Bosetšhaba la Boitekanêlô le rêbotse dipalô tsa sešheng tsa bao ba tshwaêditswêng ke mogare wa Covid-19 gompieno 29 Mopitlwe 2020.

Go ya ka Tona ya Lefapha, Dr Zweli Mkhize, ke batho ba le 1280 bao ba tshwaêtsêgilêng ga jaana mme seno ke kôkêtsêgô ya dikgêtse di le 93 go tswa mo dikgêtseng di le 1187 tsa Lamatlhatsô 28 Mopitlwe 2020.

Porôfênse ya Bokone Bophirima e santse e eme mo dikgêtseng di le 6 mme Gauteng e santse e na le dikgêtse di le dintsi ka 584.

  • Kapa Bophirima e na le dikgêtse di le 310
  • KwaZulu Natal 167
  • Free State 72
  • Mpumalanga 11
  • Limpopo 12
  • Kapa Botlhaba 12
  • Kapa Bokone 6

Dikgêtse tseo di iseng di paniwe go ya ka Diporôfênse ke di le 100.

Baagi ba gakololwa go fokotsa mosepele yo o sa tlhokafaleng mme ba nne kwa magaeng go fokotsa kanamô ya mogare yono.