Mopresidente Cyril Ramaphosa o latofadiwa ka go swa ka lehunelo ka go utswetswa kwa polaseng ya gagwe

Madi ao a utswitseng ke bontlha bongwe jwa ao a lekanyetswang go feta dimilione tsa didolara tsa Amerika di le nne ao a neng a fitlhilwe kwa polaseng ya ga Ramaphosa kwa Waterberg Ramaphosa o sule senku ka go senyediwa mme a se bule kgetsi kwa mapodising kgotsa go itsise ba tirelo ya lekgetho, mme … Continue reading Mopresidente Cyril Ramaphosa o latofadiwa ka go swa ka lehunelo ka go utswetswa kwa polaseng ya gagwe