Gaabo Motho go thebe phatswa.

Mokgoro o tlile go ikanisiwa jaaka Tonakgolo ya Bokone Bophirima

0 106

Tonakgolo ya Porôfênse ya Bokone Bophirima, Job Mokgoro o tlile go ikanisiwa go konôtêlêla ditsamaiso tseo di tlhokafalang pele ga gore a tseye tsamaiso ya borataro ya Puso ya Porôfênse.

Mokgoro o tlile go ikanisiwa ka Mosupologo 27 Motsheganong 2019 kwa Mmabatho Convention Centre.

Mokgoro o sa le a pagame setilo ka Seetebosigo wa 2018 fa morago ga gore dikhuduego tseo di neng tsa aparela Porôfênse ka Moranang le Motsheganong wa 2018, di pateletse Tonakgolo ya pele Supra Mahumapelo go leboga tiro.

Mokgoro o tlile go ikanisiwa ke Moatlhodimogolo wa kala ya Kgotlatshêkêlô kgolo mo Bokone Bophirima e leng Moatlhodi Monica Leeuw.

Go solofetswe gore Mokgoro o tla itsise setlhopha sa Bakhuduthamaga bao ba tlileng go okama mafapha a Puso ya Porôfênse mo sebakeng sa malatsi a le makhutshwane morago ga go ikanisiwa ga gagwe.