Gaabo Motho go thebe phatswa.

Mapodisi a Botswana a tshwere babelaelwa ka magadi a bogodu.

0 123

Dikgomo tseno di duetswe jaaka magadi, mme di ne tsa begiwa gore di utswitswe kwa Dintsana mo motseng wa Seherelela kwa Bokone jwa Ngwaketse. Setshwantsho: BPS

Mapodisi a Botswana kwa Thamaga a tshwere banna ba le bane le go thopa dikgomo di le thataro tseo ba kaileng mo pegêlong fa e le tsa bogodu.

Go ya ka Sebueledi sa Mapodisi Dipheko Motube, dikgomo tseno di duetswe jaaka magadi kwa lenyalong leo le jelweng mo mafelong a beke a 25 Phatwe 2018.

Dikgomo di ne go sale gale tsa begiwa fa di utswitswe kwa Dintsana mo motseng wa Seherelela kwa Bokone jwa Ngwaketse.

Go tshwerwe Ketsaabame Tekanyo wa dingwaga di le 50 yo o tlhagang kwa Gasita, Moemedi Oakantse Gaolaolwe wa dingwaga di le 34 go tswa Kgosing kwa Kanye, Kedigoletse Boitshwaro wa dingwaga di le 26 go tswa Dintsana gammôgô le Boitshepo Ramatokwane wa dingwaga di le 19 go tswa Sesung.

Mapodisi a tsweletse ka dipatlisiso go ya pele mme a dirile boikuelo mo baaging go kgaotsa dipuo tsa gore banyadi ba tshwerwe ka magadi a bogodu, gonne e se nnete gore bao ba tshwerweng ke banyadi.