Gaabo Motho go thebe phatswa.

Malefo High School e tshwara moletlo wa dikabô go tlotlomatsa baithuti mo pakeng ya bobedi ya dithuto

0 234

Sekolo se segolwane sa Malefo kwa motseng wa Tweelaagte se ne gompieno Labotlhano 02 Phatwe 2019 se tshwere moletlo wa dikabô go tlotlomatsa baithuti bao ba dirileng go tlala seatla mo pakeng ya bobedi ya dithuto.

Mogokgo wa Sekolo sa Malefo a tlhalosa maikaelelo a letsatsi.

Baithuti ba mephato ya 8, 9, 10, 11 le 12 ba ikgapetse dikabô le disetifikeiti mo go seo Mogokgo wa sekolo, Rre Itumeleng Rauwane a tlhalositseng fa e le tshimologô ya dikabô tseo go ya pele di tlileng go tshwarwa ngwaga le ngwaga.

Kitsiso ya baithuti bao ba gaisitseng go ya ka Mephato ka go farologana.

Moletlo o ne o tsenetswe ke baithuti, barutabana, botsamaisi jwa sekolo, batsadi gammôgô le mekgatlho ya loagô.

Baithuti bao ba gapileng maemo a ntlha mo mephatong ya 8, 9, 10, 11 le 12.

Fa morago ga dikabô, Kgothatso Kgatsoetsoe yo a gaisitseng baithuti ba Mophato wa 12, ebile gape e le Moeteledipele wa kgotlakemedi ya baithuti ya sekolo o ne a neelana ka molaetsa wa thotloêtso ga baithuti-mmôgô-kaênê.

Molaetsa wa thotloêtso wa ga Kgothatso Kgatsoetsoe go baithuti-mmôgô-kaênê.