Gaabo Motho go thebe phatswa.

Lekôkô la DA le ikuela gore letsatsi la #Marikana le goeletswe go ketekwa bosetšhaba

0 89
  • E setse e le dingwaga di le thataro fa e sale badiramoêpông kwa Lonmin Marikana ba thuntsiwa fa ba ne ba ngôngôrêgêla go se duelwe madi a a kgôtsôfatsang
  • DA e tlhalositse fa e se lantlha e dira boikuelo jono mme mo nakong eo e fetileng bo wetse mo ditsebeng tseo di thibaneng

Mo puong ya gago ya kêmô ya Setšhaba go sa le gale monongwaga, o ipofile gore o tla tshameka tema nngwe le nngwe. Jaaka Moeteledipele wa naga o a tshwanelwa gore o goeletse 16 August go nna la segopotso sa Marikana. Go mo dikgatlhêgêlông tsa bosiamisi le Kitlaanô ya Setšhaba gore o dire jalo.

Mmusi maimane.

Moeteledipele wa lekôkô la DA, Mmusi Maimane o tlhalositse mo pegêlong fa a kwaletse Moeteledipele wa naga Cyril Ramaphosa gore a goeletse letsatsi la 16 August go nna la segopotso sa Marikana. 

Maimane a re Ramaphosa o na le dithata tsa go goêlêtsa letsatsi la 16 August go nna la segopotso sa Marikana.

Letsatsi lêno ke le mo go lôna ka ngwaga wa 2012 badiramoêpông ba le 34 ba neng ba bolaiwa ke mapodisi go latela thulano eo e nnileng teng fa ba ne ba ngôngôrêgêla go se duelwe madi ao a kgôtsôfatsang mme ba lôpa go duelwa R12500 ka kgwedi.

Maimane o tlhalositse fa Moeteledipele Ramaphosa a na le dithata tsa go goêlêtsa letsatsi lengwe le lengwe gore le ketekwa le go gopolwa ka tsela e e rileng, mme a mo gwêtlha go dira jalo ka letsatsi la 16 August.

Matlhôtlhapelo a Marikana a tlile go tswelela go nna kôlô e e leswê mo nageng mme bontsi mo nageng go akaretsa mekgatlhô ya badiri le makôkô a dipolotiki, bo dumela gore letsatsi le le tshwanetse go newa tlotla eo e le siametseng.

Maimane o tlhalositse mo lekwalong go Ramaphosa gore dimilione di le makgolokgolo tsa diranta tseo puso e di duetseng go ba masika a batswasetlhabêlo ba dipolaô tsa Marikana, ga di a lekana; masika a kgagotswe dipelo mme go fodisa dipelo tseo go tlhôkega gore go dirwe go le gontsi go netefatsa gore masika ano a nna le kagiso kwa bofelong.