Gaabo Motho go thebe phatswa.

Leina la monna wa kwa Brits yo o bolaileng bana ba gagwe le rêbotswe

0 133

Sepodisi sa Aforika Borwa se rêbotse leina la monna wa kwa Brits yo o latofaditswêng ka go bolaya bana ba gagwe ba babedi.

Go ya ka Mapodisi, Dannyboy Fistos Khumalo wa dingwaga di le 38, o ba itsisitse ka Labotlhano 15 Motsheganong 2020 fa a belaêla gore bomorwaê ba nole botlhole jwa magôtlô.

Basimane bano ba dingwaga di le 11 le 12, ba ne ba fitlhêlwa ke Mapodisi ba tlhokafetse ka Lamatlhatsô kwa Valkop, Assen gaufi le Brits.

Go tlhagêlêtse ka nako ya dipatlisiso gore ntate o neile bana botlhole. O latofaditswe ka polao. Ga go itsiwe gore o tlhôtlhêlêditswe ke eng, mme dipatlisiso di tswêlêtse.

Mapodisi a tlhalositse gore Khumalo o tlhagêlêtse kwa kgotlatshêkêlô gompieno, 19 Motsheganong 2020 go ipobola fa e le ena mong wa polao ya bana ba gagwe, mme o tla tlhagêlêla gape kwa kgotlatshêkêlô ka Labobedi, 02 Seetebosigo 2020 go dira kopo ya bail.