Gaabo Motho go thebe phatswa.

Lefapha la thutô e kgolwane le tswalela dithêô tseo di sa direng ka fa molaong tsa thutô e kgolwane

0 146

Dithêô tseno di ntse di neelana ka makwalo a certificates le diploma tseo di sa amogeleseng mo bathaping

Gompieno Lefapha la thutô e kgolwane ka tshwaraganêlô le Pusoselegae ya Rustenburg, mapodisi le Umalusi ba mo terôpông ya Rustenburg go tswalela dithêô tsa thutô e kgolwane tseo di sa direng ka mo molaong.