Gaabo Motho go thebe phatswa.

Lebêlêla: Kopano ya bobegakgang le Cassper Nyovest mabapi le #FillUpRoyalBafokeng

0 77

Sekgantshwane sa mmino mo Bokone Bophirima, Cassper Nyovest o tlhotse a tsere magang le bobegakgang kwa Royal Marang Hotel kwa Phokeng tebang le tiragatso ya gagwe ya FillUpRoyalBafokeng.

Lebêlêla setshwantsho sa Video se se latelang go utlwa dintlha go ya pele ka ga maikaêlêlô a ga Nyovest ka tiragatso ya gagwe.

Cassper Nyovest #FillUpRoyalBafokeng 2019 Presser

Cassper Nyovest FillUp Royal Bafokeng Press Conference