Gaabo Motho go thebe phatswa.

Lebêlêla: Ditlhopha tsa mmino wa Setso di tlhagisa matshetshe kwa Tweelaagte

0 227
Makoshong 2 Traditional Dancers le bona ba ne ba le teng kwa ntlolehalahalêng ya Batlhalerwa go keteka letsatsi la ngwaô-boswa ka Labobedi, 24 Lwetse 2019. Video: Malebogo Putu Media; Malebogo Putu / Dikgang24
Ditlou Dithakadu go tswa kwa Makweleng le bona ba ne ba tlile go supa matshetshe a bona. Video: Malebogo Putu Media; Malebogo Putu / Dikgang24
Bomme ba Ragogang Batlhako Cultural Group le bona ba ne ba supa bokgabane jwa bone. Video: Malebogo Putu Media; Malebogo Putu / Dikgang24
Aganang Cultural Group go tswa kwa Phiri le bona ba ne ba tlhagisa bontle jwa mmino wa bona. Video: Malebogo Putu Media; Malebogo Putu / Dikgang24

Moletlo wa letsatsi la ngwaô-boswa le ne le ketekwa ka Labobedi kwa ntlolehalahalêng ya Morafe wa Batlhalerwa kwa Tweelaagte mo Pusoselegaeng ya Moses Kotane.