Gaabo Motho go thebe phatswa.

Komiti khuduthamaga ya ANC mo Bokone Bophirima e phatlhaladitswe

0 81

Tonakgolo ya Bokone Bophirima, Job Mokgoro o tlile go etelela pele setlhôpa seo se tlileng go tlhamiwa go natlafatsa le go kitlaanya lekoko mo Porôfênseng. Setshwantsho: @NWPGVTSD

  • Komiti khuduthamaga ya lekôkô bosetšhaba e sweditse go tlhama setlhôpa seo se tlileng go natlafatsa le go kitlaanya lekôkô mo Porôfênseng go lebeletswe ditlhôpô tsa 2019
  • Moeteledipele wa Puso mo Bokone Bophirima Job Mokgoro o tla etelela pele setlhôpa
  • Moeteledipele wa Puso wa malôba ebile e le Monnasetilo yo a rolang marapo wa lekôkô mo Porôfênseng, Supra Mahumapelo o amogetse tshwetso ya lekôkô.

Lekôkô la ANC bosetšhaba le itsisitse fa le sweditse go phatlalatsa komiti khuduthamaga ya ANC mo Bokone Bophirima. 

Go ya ka Sebueledi sa lekôkô, Pule Mabe, lekôkô le tlile go tlhama setlhôpa seo se tlileng go natlafatsa le go kitlaanya lekôkô mo Porôfênseng go lebeletswe ditlhôpô tsa 2019.

Setlhôpa se solofetswe go dirisana mmôgô le dithêô tsa ANC mo Porôfênseng go akaretsa le Semphato go tlhabeng Puso ya Porôfênse podi matseba le go tlhama maanô a go ingôkêla batlhopi ka 2019

Setlhôpa seno se tlile go etelelwa pele ke Moeteledipele wa Puso mo Porôfênseng, Job Mokgoro mme lekôkô le begile fa Moeteledipele wa malôba wa Puso ebile e le Monnasetilo yo o rolang marapo wa lekôkô, Supra Mahumapelo a amogetse tshwetso ya lekôkô.

E ne ya re fa gautshwane lekôkô la romela maloko a komiti ya ditiro bosetšhaba go tla go kopana le maloko mmôgô le makala a lekôkô mo Porôfênseng go tla go utlwa maikutlo tebang le go tsweletsa lekôkô pele fa morago ga dikhuduego tseo di lebisitseng kwa go fetolweng ga puso mo Porôfênseng.

Mabe o tlhalositse fa komiti ya ditiro bosetšhaba e laetswe gore e kopane mo bogautshwaneng gore e swetse ka maina a maloko a setlhôpa seo se tlileng go tlhamiwa le go itsise setšhaba maina ao, a a solofetsweng go akaretsa batsayakarolo ba tsa dipolotiki mo Porôfênseng ka bophara.

Komiti ya ditiro bosetšhaba e tla sekaseka dintlhatsamaiso tseo di tla nnang tshupatsela mo tirong eo setlhôpa se tshwanetseng go e dira se tshegediwa ke maloko a borongwi a komiti khuduthamaga ya lekôkô bosetšhaba mo Porôfênseng

Lekôkô le tlhalositse go ya pele gore ke nako ya go tsepamisa maikutlo mo go ipaakanyetseng ditlhôpo mo Porôfênseng go akaretsa le naga ka bophara.