Gaabo Motho go thebe phatswa.

Kgotlatshêkêlôkgolo ya Borwa jwa Gauteng e busetsa Supra Mahumapelo le komiti khuduthamaga ya Porôfênse ya ANC tirisong

0 71

Tonakgolo ya malôba ya Bokone Bophirima, Supra Mahumapelo le setlhopha sa gagwe ba sa tswa go fenya kgetse eo e ba buseditseng gape go nna komiti khuduthamaga ya lekôkô la African National Congress mo Bokone Bophirima.

Mahumapelo o ne a latlhegelwa ke maemo a gagwe jaaka monnasetilô wa lekôkô mo Porôfênseng fa komiti khuduthamaga ya lekôkô bosetšhaba e ne e swetsa go phatlalatsa komiti khuduthamaga ya Porôfênse ka Phatwe wa 2018, seno e ne e le go latela go leboga tiro ga ga Mahumapelo fa morago ga dikhuduêgô tseo di neng tsa aparêla Porôfênse go tloga ka Mopitlwe wa 2018.

https://dikgang24.news/2018/08/komiti-khuduthamaga-ya-anc-mo-bokone-bophirima-e-phatlhaladitswe/

Fa morago ga gore komiti khuduthamaga ya Porôfênse e phatlhaladiwe, lekôkô le ne la tlhoma setlhopha sa ditiro sa Porôfênse seo se eteletsweng pele ke Tonakgolo Job Mokgoro go etêlêla lekôkô pele go fitlha ka ditlhopho tsa Motsheganong monongwaga.

Mahumapelo le setlhopha sa gagwe ba ne ba swetsa go gwêtlha kgang eno kwa kgotlatshêkêlôkgolo ya Borwa jwa Gauteng, mme ba ikeme ka gore lekôkô ga le a latela molaothêô wa lona fa le swetsa go phatlalatsa komiti khuduthamaga ya Porôfênse. Ba ne gape ba nganga ka gore lekôkô ga le a kopana le maloko gammôgô le baeteledipele ba lona mo Porôfênseng pele ga fa le tsaya tshwetso, ebile lekôkô le paletswe ke go fana ka mabaka a gore goreng le phatlalatsa komiti khuduthamaga ya Porôfênse.

Fa a rebola katlholo, Moatlhodi Fayeeza Kathree-Setiloane o laetse gore Mahumapelo le komiti khuduthamaga yotlhe ya Porôfênse e busediwe le gore Setlhopha sa ditiro sa Porôfênse se phatlhaladiwe. Lekôkô la African National Congress le laetswe go duela madi a kgotlatshêkêlô.