Kealeboga Matsafu o ya go emêlêla Moses Kotane le Rustenburg kwa kgaisanong ya Miss Teenager South 2019

Mabeskraal: Moses Kotane. Naletsana ya Mabeskraal mo go tsa bommabontle, Kealeboga Matsafu ke moithuti wa Mophato wa 11 kwa sekolong se se golwane sa Rakoko. Matsafu ke yo mongwe wa bommabontle go tswa mo diporôfênseng di le robongwe ba bao ba tlileng go gaisanêla go tlhophiwa go nna Miss Teenager South Africa wa 2019. Kgaisano … Continue reading Kealeboga Matsafu o ya go emêlêla Moses Kotane le Rustenburg kwa kgaisanong ya Miss Teenager South 2019