Gaabo Motho go thebe phatswa.

Go ipêêla diphitlhêlêlô tsa 2019. O seka wa ikgama.

0 85

Ngwaga wa 2018 o fedile mme mo go ba bangwe e nnile ngwaga yo o ba eletsang go ka o lebala gotlhelele, fa ba bangwe ba eletsa gore o ka boêlêla. E nnile ngwaga wa diphitlhêlêlô le go palelwa mo bathong bao ba farologaneng, le gale botshelo bo tswelêla pele.

Go le galê jaaka ngwaga o simologa jaana batho ba le bantsi ba ipêêla diphitlhêlêlô gore mo tsamaong ya ngwaga ba di fitlhêlêlê le gore fa ngwaga o ya fifing ba kgônê go leba kwa morago ka boipelo jwa go iteboga ka diphitlhêlêlô tsa bona.

Go botlhale gore fa o ipêêla diphitlhêlêlô o netefatsa gore ke tseo o ka kgônang go di fitlhelêla le gore ga o ipeye ka fa tlase ga kgathêlêlô.

Sengwe seo se leng botlhôkwa fa o ipêêla diphitlhêlêlô ke gore o simolole ka go ipotsa gore wena ka bowena, ke eng seo o se batlang. Go ka thusa thata gore o ipotse gore o batla gore fa ngwaga o ya ‘fifing o batla gore botshelo jwa gago e be bo le jang; segolobogolo leba ngwaga yo o fetileng mme o lebêlêlê gore o dirile diphôsô tse dife tseo di dirileng gore o palelwe.

Kwa bofelong, gakologêlwa gore go ipêêla diphitlhêlêlô di le dintsi go ka feleletsa go dira gore go nne thata mo go wena go di fitlhêlêla. Netefatsa gore diphitlhêlêlô tseo o di ipêêlang ga di fete botlhano gonne go dira jalo go tla go thusa gore o di fitlhêlêlê kwa ntle le go ipaya ka fa tlase ga kgathêlêlô.