Gaabo Motho go thebe phatswa.

Dipaakanyo #NWSOPA2019 tsa go nêêlana ka puo ya seêmô sa Porôfênse di tsweletse

0 77

Dipaakanyo di tsweletse mo motsemošhate Mahikeng go nêêlana ga ga Tonakgolo ya Porôfênse ya Bokone Bophirima ka puo ya seêmô sa Porôfênse.

Puo ya seêmô sa Porôfênse e neêlwa ke Tonakgolo go ala phatê ya seo puso e ikaêlêlang go se dira mo ngwageng yo mosha wa go bulwa ga kgotlathêômolao.

Setlhopha sa mmino sa mapodisi a Aforika Borwa a tsweletse ka dipaakanyo tsa go amogela Tonakgolo

Mo puong ya gagwe Tonakgolo Job Mokgoro o solofetswe go ama ditharabololo tseo puso e tlileng go di tsenya tirisong go samagana le dikgwêtlhô tsa thebolêlô ya ditirêlô tseo baagi ba Porôfênse ba ntseng ba lela ka tsona.

https://dikgang24.news/2019/02/nwpgov-nwsopa2019-tonakgolo-job-mokgoro-o-solofetswe-go-bua-ka-dintlha-dife/

Mokgoro o solofetswe gape go leba kwa morago go bua ka diphitlhêlêlô tsa Puso mo dingwageng di le 25 tseo di fetileng, seno e le ka ntlha ya fa naga e ya ditlhophong tsa bosetšhaba le diporôfênse ka kgwedi ya Motsheganong monongwaga. Mokgoro o solofetswe go bua mo nakong e gautshwane.