#Covid_19 Mafelo otlhe ao a rekisang bojalwa a tshwanetse a tswalêlwê ka 6 maitsibowa

Mafelô ano a tshwanetse go tswalêlwa ka 1 motshegare ka Latshipi mme ebile a letlêlêtswe go rêkisêtsa batho ba le 50 ka nako. Mo maitekong a Puso go thibêla kanamô ya mogare wa Corona wa Covid_19 yo o padimotseng lefatshe ga jaana, ebile o goêlêditswê go nna matlhôtlhapelo mo Aforika Borwa, mafelo otlhe ao a … Continue reading #Covid_19 Mafelo otlhe ao a rekisang bojalwa a tshwanetse a tswalêlwê ka 6 maitsibowa