Gaabo Motho go thebe phatswa.

#Covid19SA e tsaya matshelo a le mabedi (2) mo Aforika Borwa

0 63

Dikgêtse tsa bao ba tshwaêtsegileng di feta 1000 mme dintlha go ya pele di tla itsisiwe mo tlhatlhogông ya letsatsi

Bo sele bo sena mahube mo Aforika Borwa gompieno, 27 Mopitlwe 2020 jaaka Tona ya Boitekanêlô, Dr Zweli Mkhize a itsisitse fa mogare wa Covid-19 o tsere matshelo a le mabedi.

Go ya ka Mkhize, palô ya tshwaêtsêgô ga jaana e feta 1000 naga ka bophara mme dintsho tse 2 tseo di begilwêng di tlhagile kwa Kapa Bophirima.

  • Mongwe o tlhôkôfaletse kwa bookêlông ba Puso mme
  • Yo mongwe o tlhôkôfaletse kwa bookêlông ba Poraefete

Dintsho tseno di tlhagêlêla jaaka fa Aforika Borwa a le mo letsatsing la ntlha la kilêtso ya mosepele yo o sa tlhokafaleng.

Dintlha go ya pele ka ga dipalôpalô tseo di totobetseng tebang le tshwaêtsêgô mo nageng ga jaana di tla rêbolwa mo tlhatlhogông ya letsatsi.