Gaabo Motho go thebe phatswa.

#Covid19SA e tsaya botshelo bo bongwe gape

0 172

Lefapha la Bosetšhaba la Boitekanêlô mo Aforika Borwa le bega fa mogare wa Covid-19 o tsere botshelo bo bongwe gape ba MoAforika Borwa.

Tona ya Lefapha, Dr Zweli Mkhize o itsisitse seno fa a rêbola dipalô tsa sešheng tsa bao ba tshwaêtsêgilêng ka mogare wa Covid-19, tseo a kaileng fa gompieno 29 Mopitlwe 2020 di eme go 1280 mme seno e le kôkêtsêgô ya dikgêtse di le 93 fa e sale ka Lamatlhatsô 28 Mopitlwe 2020.

Naga ka bophara e bega dikgêtse di le 1280 tsa #Covid19SA

Monna wa dingwaga di le 74 o ntse a le kwa karolong ya ICU mme a thusiwa go hêma kwa bookêlông ba Poraefete kwa Ladysmith. O netefaditswe gore o tshwaêditswê ke Covid-19 ka 27 Mopitlwe 2020.

Go ya ka Mkhize, monna yono le ba lelapa la gagwe ba ne ba êtêla Serapa sa Bosetšhaba sa Kruger mme a bowa ka matshwaô ao a tshwanang le a Flu.

Re bolêlêtswe gore moswi o ne a na le bolwetse jwa kankere ya letlalô (melanoma) eo e neng e setse e aname. O nnile le matshwaô a a latelang:

Mathata a go hêma, go fêlêlwa ke mowa, pelo le go fisa go feta 38 degrees.

Lelapa la moswi, badiri ba Boitekanêlô, go akarêtsa le dispecialist di le 3 bao ba kôpaneng le moswi, ga jaana ba tlhaolêtswe mme ba etswe tlhôkô. Mkhize o lebogile badiri ba Boitekanêlô bao ba ntseng ba tlhokometse moswi go fitlha a tlhokafala mme o rometse matshidiso kwa lapeng la moswi.