Gaabo Motho go thebe phatswa.

Botswana o simolola go dira ditekô tsa mogare wa Corona mo baaging

0 110

Bao ba ikarabêlang mo go tsa boitekanêlô kwa nageng ya Botswana ba itsisitse fa ba tlile go simolola go dira ditekô tsa mogare wa Corona kwa baaging.

Maikaêlêlô a seno ke go bona mokgwa o mogare o ka tsweng o aname ka ona mo baaging ka kakarêtso.

Fa a itsise kgatô eno, Mokaedi wa ditirêlô tsa Boitekanêlô kwa Botswana, Malaki Tshipayagae o kaile gore ba setse ba sweditse ka mafelô a boitekanêlô ao kwa go ôna baagi ba tlileng go dirwa ditekô. Go ya ka Tshipayagae, maikaêlêlô ke go dira ditekô di le 20 000 ka kgwedi.

Mo puisanong ya gagwe le Batswana ka Labone, tona ya Boitekanêlô kwa Botswana, Lemogang Kwape o tlhagisitse matshwênyêgô a gagwe tebang le kanamo eo e tlhatlhogang ya mogare mo baaging segolobogolo kwa dikolong.

Botswana o ntse a dira ditekô tsa mogare kwa matsênong a naga le mo go bao ba nnileng le kamanô le bao ba setseng ba tshwaêtsegile ka ntlha ya fa kwa tshimologong, bontsi ba dikgêtse tsa mogare di ne di itemogêlwa kwa matsênong a naga.

Kgolo ya mogare magareng ga baagi ka kakarêtso ga jaana e patêlêtsa ba Boitekanêlô go fetola tsela eo ba ntseng ba e dirisa go latela kgolo eo e fetang 100% ya kanamo ya mogare mo dibekeng di le pedi.