Gaabo Motho go thebe phatswa.

Bathukuthi ba kwa Thabazimbi ba tshwerwe

0 122

Babelaêlwa bao ba golaganngwang le dithukuthô tsa Thabazimbi Echo Mountain Inn, Poso ya Thabazimbi gammôgô le marêkêlô a Choppies kwa Northam ba tshwerwe, mme Mapodisi a tsweletse ka dipatlisiso tsa dikgetse tse dingwe di le robedi tseo babelaêlwa ba ka tsweng ba amega mo go tsona.

Go ya ka Sepodisi, go tshwerwe babelaêlwa ba le bane mme a le mongwe o kgonne go inaya naga fa a thubêga ka lebelo le go nowa ke phefo fa morago ga gore Mapodisi a tlhôme sejanaga sa bona maroo kwa Oukasie wa Brits.

Tiragalo eno ya 13 Mopitlwe 2019 e latetse fa morago ga gore Mapodisi a nêêlwê tshedimosetso gore maêpantlo ao a neng a ntse a tsomiwa ke sepodisi a bonwe a rônoka kwa Oukasie.

Fa morago ga gore Mapodisi a kobakobanê le bona le go ba tshwarwa, ba ne ba fitlhêlwa ka sekgwama seo se neng se na le madi; raborolo wa 38-special go akaretsa le diaparo tseo go dumelwang babelaêlwa ba ne ba di apara fa ba ya go senya.