Gaabo Motho go thebe phatswa.

Ba le 3 kwa Kapa Bokone ba tshwarelwa motekwane

0 100

Mapodisi kwa Kapa Bokone a tshwere babelaelwa ba le bararo fa morago ga go ba fitlhela ka dipakete di le 51 tsa motekwane.

Dipakete tsa motekwane tseo mapodisi a di fitlhetseng mo babelaelweng. Setshwantsho: SAPS

Babelaelwa ba tshwerwe kwa molelwaneng wa Aforika Borwa le Namibia wa Nakop. Seno se latetse fa mapodisi ba ne ba tsweleditse tiro ya bona ya letsatsi.

Mapodisi a fitlhetse motekwane yo o neng o fitlhilwe ka fa gare ga maotwana a le mabedi, mme babelaelwa ba solofetswe go tlhagelela fa pele ga kgotlatshêkêlô ya selegae fa gautshwane.