Gaabo Motho go thebe phatswa.

A re tshegetseng setso sa gaa-bo-rona – Majoro wa Moses Kotane, Ralesole Diale

0 123

Pusoselegae ya Moses Kotane mo Bokone Bophirima ka Labobedi, 24 Lwetse 2019 e ne e tshwere moletlo wa ketekô ya letsatsi la ngwaô-boswa mo Motseng wa Tweelaagte kwa ntlolehalahalêng ya Morafe.

Rêêtsa puo ya Majoro wa Pusoselegae fano:

Majoro Ralesole Diale o nêêlana ka puo ya letsatsi.